2 Ocak 2018 Salı

Orta Asya Dünyası'ndan Bilgiler

Süt, peynir, kürk gibi ihtiyaçlarını Ren geyiklerinden temin eden Dukhalar, doğa ile iyi bir ilişki içinde. Kirlenmesin diye ellerini nehirde yıkamamak gibi doğayı koruma amaçlı sayısız kuralları mevcut.

Dukha Türkleri, nesli hızla tükenmekte olan ren geyikleri ile birlikte Sayan Dağları civarında göçebe olarak yaşıyorlar.

Kadim Türk Astrolojisinde her yıl 21-22 Aralık gündüz gece ile savaşır ve sonunda gündüz galip gelir. Bu zaferden sonra gelen ilk dolunayda yeni yıl bir bayram ile kutlanır. Hayat Ağacına benzeyen beyaz bir çam süslenerek kutlanan bu bayramın adı ''Nardugan Bayramı''dır.

Hades değil Erlik Han! Altayların bir yaratılış efsanesine göre Erlik Han, dünyanın yaratılışında Tengri’ye fenalık yapmış ve Tengri, O'nu ceza olarak yeraltı aleminin efendisi yapmıştır. Kötülüğün efendisi Erlik Han, günümüzde iblis olarak dile getirilen bir kötü ruhtur.

Pegasus değil Tulpar! Yunan Mitolojisi modasıyla çoğu kişinin aklında Pegasus olarak kalan kanatlı at, eski Türk destanlarında sahibini ölümden ve kötülüklerden koruyan ''Tulpar'' adıyla bilinirdi. Halen Kazakistan devlet armasında da kullanılmaktadır.
iklan banner
Blogger Eklentileri