10 Eylül 2017 Pazar

Promotör Nedir?Promotör Nedir?


Promotör aslında bir DNA parçası olarak bilinmektedir ve biyoloji bilimi adına, genlerin transkripsiyonunu başlatmaktadır. Promotörler, her zaman ilgili bir genin, transkripsiyonda başlangıç bölgesinde olmasının aynı sıra, yakın kısımlarda da genlerle aynı şekilde DNA iplikçiği üzerinde bulunmaktadırlar. Bu promotör sistemleri DNA dizisinin 3. ucuna da her zaman için doğru şekilde gen dizisinin öncesinde karşıt tamamlayıcı olarak sistemin içerisinde bulunmaktadır.

Promotör Sistemi

Promotör sistemi ile ilgili olarak bilinmesi gereken olayların başında aslında 100 ile 1000 arasında bulunan nukleotid çifti uzunluğunda bulunmaktadır. Transkripsiyon aslında gen ifadesinin ilk basamağı olarak bilinmektedir. Burada belirli bir DNA ipliği üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca, bilginin RNA polimeraz enzimi sayesinde de RNA molekülünün içerisine aktarılması işlemi olarak bilinmektedir.

iklan banner
Blogger Eklentileri