14 Ağustos 2017 Pazartesi

Kompleks Yanılgı

kompleks yanılgı:


B
eyinler; oldukça karmaşık birer nöron ağlarıyla sarılı bilinmezlerdir.
-Evren'in en karmaşık yapısı ünvanıyla karşınızda insan beyni; öyleki her bir nöron diğer onbin nöron ağına bağlı ve her biri diğer de onbin nörona.


Kronolojik yaklaşı
-ikiyüz bin yıllık modern insan formunun yerküredeki merakı asla bitmedi. Ancak vücuduna olan ilgisi çok yenidir. 500 yıl önceye kadar tıp bilgelerinin beyin hakkındaki bulguları “kanı soğutmaya yarayan” yönündeydi. Fiziksel olarak hiçbir işlevi olmayan ve çok korunaklı olduğu izlemleri dışında herhangi bir ek somut bulguları yoktu..

Modern Analiz
-Ancak gününüzde bile bu henüz gizini koruyor olmasıyla beraber çok küçük bir yüzdesi çözülmüş durumda. Sınırı bile belli olmayan bu evrene şahıslar için AQ adı altında sınırlar koymaya devam ediyoruz..

Biyoteknoloji Transhümanist girişimlerini başlattı. Genom çalışmaları zamanla ivme kazanıyor. Atomlarından sonraki en büyük devrim hücreyi manipüle etmek olacaktı.
-Bununla kalmadık aynı zamanda aleyhinize bölünen hücrelere çare bulduk (kanser teşhisi). Artık hücreler kontrollü olarak bölünüp üç boyutlu olarak yaratılabilecek (sentetik organlar).
- hayallerin bile ötesinde; Beyin ölümü asırlar önce gerçekleşmiş bir fosilden örnek alarak 

metamorfoz geçirmeksizin zamanının evrimi formunda diriltebiliriz.
İnsan beyninin, anlaşılmazlığa olan ilgi ve hayranlığı sansasyoneldir. Evrenin diğer yarısında ne olduğu ve olacağı söylenceleri her daim ilgi odağımız olacaktır. Ortalıkta gizem kalmadığında ise ilgimiz sonsuzluğa olan hayranlık olacaktır..

YAZAR : ŞERİF GÖKDEMİR
                                         

iklan banner
Blogger Eklentileri