15 Ağustos 2017 Salı

Atomik Enerji Nedir? Kronolojik Yaklaşım

Atomik Enerji Nedir? Kronolojik Yaklaşım
Atomik enerji
   Kronolojik Yaklaşım:
Evrene, gündelik yaşama dair bakış açılarımızı kökten değiştirecek potansiyele sahip Fizik bilimi; Aristo, Öklit gibi beyinler ile 400 sene önce başlamış olan bulaşıcı bir heyecandır.
Bu serüven sir ıssac Newton ile bilim önceki senelerin 3-4 katı gibi bir evrim ivmesi kazanmıştır. Newton, fiziğin tanrısı, modern bilimin babası olarak görülmeye devam etmektedir. Ancak 1890’larda cüretkar birkaç beyin bu dehanın hatalı olabileceği öngörüsünde bulundular.
-Max Planck ışığın doğasına ilişkin devrim niteliğinde görüşlere sahipti. Ona göre Newton’un aksine ışık doğrusal değil dalgasal da olabilirdi. 1900’de Planck’ı Prusya Akademisinin en büyük beyni haline getirecek tezi tüm ulus tarafından tanınır hale gelir. Olay hiçbir zaman bitmeyecekti. Yeni keşfettiği yahudi asıllı bir beyin, hocasını aşacak, 1915’te tüm uygar dünya ulusları arasında sansasyon yaratacaktı. O Prusya akademisinin en genç, en büyük beyni Albert Einstein’dı.

O dünyaya Newton'u unutturalı 200 sene olmuşken Bohr, Schrödinger, Bohm, vs. Gibi beyinlerin katkılarıyla Kuantum Mekaniğine duyulan hayranlık alışıla gelmiş birer kavramlar dizisi haline gelir, sıradanlaşır. Görelilik tezi, izafiyet teorisi gibi..

Merak sonsuzdur. Peki bizi oluşturan maddenin temelindeki Atom nedir, neyden oluşuyor?
Kuantum fiziği; atom altına hükmeden yasaları içerir. Curie radyoaktivite adı altında bazı izotopların 1amstrong yani 1•10^10 dalga frekansında salınım yaptığını saptar. Bu tayfın; bedenimize zehir etkisi yapacağı bilgisi bedelini hayatıyla öder.

Protonlar elektronlar kuarklar pozitronlar derken sicim aşamasına kadar gelmiş mevcut bilgimiz hala eksiktir.
 A&G Çalışmaları:

Einstein 1915’te fiziğin sonu olarak düşündüğü tezini yayımlamıştır. Ona göre Atom Enerjisi kütle•ışık hızına denkti. [E=m•c^2] bu öylesine muazzam bir enerji ki.

Edward Taller önderliğine bir grup bilim insanı Amerika için bu enerjiyi bir silaha çevirecektir. Söz konusu bilim her ne kadar Einstein adına yapışmış olsa da o hiçbir zaman silah üretmemiştir.

1945’te silah Küçük çocuk kod adıyla, Atom bombası Japonya Hiroşima’ya atılacaktı ve Uranyum 238 izotopu 14kt gibi bir enerji ile kendisini tüm dünyaya gösterecekti.


                                          YAZAR : ŞERİF GÖKDEMİR

iklan banner
Blogger Eklentileri