Rüzgar Enerjisine Hakim Olmak İçin Öğrenilmesi Gereken Bilgiler

Rüzgar enerji sektörü istihdam gereksinimleri
Enerjide genel görünüm
Türkiye ve Dünya‘da rüzgar enerjisi gelişimi
Rüzgar Enerjisi Mevzuatı
Rüzgar Enerjisi teknolojik Gelişimi ve Teknolojik Trendleri
Rüzgar Meteorolojisi 
Proje Geliştirme Aşamaları
Proje Dizaynı(İnşaat- Elektrik)
Rüzgar Türbin Teknolojileri
Kule, kanat, rotor, converter,drive train, generator çeşitleri kullanım alanları ve gelişim trendleri
Dizayn standartları, yerli teknoloji ile yapılabilirlik
Nakliye, montaj ve kurulum işlemleri
Saha kriterleri-türbin spesifikasyonları karşılaştırması
Rüzgar türbin tedarik kontratlarında dikkat edilmesi gerekli konular
Rüzgar türbin işletme-bakım kontratlarında dikkat edilmesi gerekli konular
Şebeke bağlantı kriterleri ve yapılması gerekenler Ek-17 ve Ek-18 yönetmelikleri
 Rüzgar santrallerinde işletme ve bakım ISG konuları
Rüzgar santralleri üretim performans analizi
Varlık yönetimi ve önemi
Rüzgar santralleri yatırım giderleri hesaplaması
Rüzgar santralleri işletme giderleri hesaplaması
Finansal model oluşturma ve ‘Cost of Energy‘ hesabı
Yatırım kararı ve risk analizi

Yorumlar