• Rüzgar Enerjisine Hakim Olmak İçin Öğrenilmesi Gereken Bilgiler

  Rüzgar enerji sektörü istihdam gereksinimleri
  Enerjide genel görünüm
  Türkiye ve Dünya‘da rüzgar enerjisi gelişimi
  Rüzgar Enerjisi Mevzuatı
  Rüzgar Enerjisi teknolojik Gelişimi ve Teknolojik Trendleri
  Rüzgar Meteorolojisi 
  Proje Geliştirme Aşamaları
  Proje Dizaynı(İnşaat- Elektrik)
  Rüzgar Türbin Teknolojileri
  Kule, kanat, rotor, converter,drive train, generator çeşitleri kullanım alanları ve gelişim trendleri
  Dizayn standartları, yerli teknoloji ile yapılabilirlik
  Nakliye, montaj ve kurulum işlemleri
  Saha kriterleri-türbin spesifikasyonları karşılaştırması
  Rüzgar türbin tedarik kontratlarında dikkat edilmesi gerekli konular
  Rüzgar türbin işletme-bakım kontratlarında dikkat edilmesi gerekli konular
  Şebeke bağlantı kriterleri ve yapılması gerekenler Ek-17 ve Ek-18 yönetmelikleri
   Rüzgar santrallerinde işletme ve bakım ISG konuları
  Rüzgar santralleri üretim performans analizi
  Varlık yönetimi ve önemi
  Rüzgar santralleri yatırım giderleri hesaplaması
  Rüzgar santralleri işletme giderleri hesaplaması
  Finansal model oluşturma ve ‘Cost of Energy‘ hesabı
  Yatırım kararı ve risk analizi
 • You might also like