• FPGA‘i (Field Programmable Gate Array)  FPGA‘i (Field Programmable Gate Array)  programının öğrenilmesi için gereken basamaklar;

  1) GİRİŞ
  FPGA Nedir?
  Neden FPGA?
  VHDL Hakkında
  2 )KULLANILAN YAZILIM VE KART
  Xilinx Vivado ile Yeni Proje Oluşturma
  Xilinx Vivado ile Benzetim
  3) TEMEL VHDL BİLEŞENLERİ 
  VHDL Kodunun Bölümleri
  Kütüphane Bildirimi (Library)
  Varlık Bildirimi (Entity)
  Mimari (Architecture)
  4)VHDL OPERATÖRLERİ VE NİTELİKLERİ (ATTRIBUTES)
  Mantıksal Operatörler
  İlişkisel Operatörler
  Toplama, Çıkarma ve Ekleme Operatörleri
  Çarpma, Bölme, Mod ve Artan Operatörleri
  Diğer Operatörler
  Operatörlerin Kullanımı
  Nitelikler (Attributes)
  Önceden Tanımlı Nitelikler
  Kullanıcı Tanımlı Nitelikler
  5)  VHDL VERİ NESNELERİ
  Signal Veri Nesnesi
  Variable Veri Nesnesi
  Constant Veri Nesnesi
  VHDL`de Açıklama Metni
  Veri Nesnelerinin Adlandırılması
  Veri Tipleri
  Bit ve bit_vector Tipleri
  Std_logic ve std_logic_vector Tipleri
  Signed ve unsigned Tipleri
  Integer Tipi
  Boolean Tipi
  Listeleme Tipi (Enumaration)
  Tip Dönüşümleri
  Diziler
  Port Dizileri
  Record Tanımlaması
  Veri Nesnesi Değerleri ve Numaraları
  Çoklu Veri Nesnesine Değer Atanması
  6) ALT DEVRELER, ALT PROGRAMLAR VE PAKETLER
  VHDL`de Alt Devre Tanımlama-PORT MAP Kullanımı
  Generic Kullanarak Entity Tanımlama
  Function
  Procedure
  VHDL`de Package Kullanımı
  7) EŞ ZAMANLI ATAMA İFADELERİ
  Basit Sinyal Atamaları
  Others Kullanarak Sinyal Değeri Atama
  Seçilmiş Sinyal Atama
  Şartlı Sinyal Atamaları
  Generate İfadeleri
  8) VHDL`DE SIRALI ATAMA SÖZDİZİMLERİ
  Process Sözdizimi
  variable Kullanımı
  If Sözdizimi
  Case Sözdizimi
  Loop Sözdizimi
  Saat Darbesi Kullanımı
  Wait Until Söz Dizimi
  İfade Düzenleme
  9) BENZETİM UYGULAMALARI
 • You might also like