FPGA‘i (Field Programmable Gate Array)FPGA‘i (Field Programmable Gate Array)  programının öğrenilmesi için gereken basamaklar;

1) GİRİŞ
FPGA Nedir?
Neden FPGA?
VHDL Hakkında
2 )KULLANILAN YAZILIM VE KART
Xilinx Vivado ile Yeni Proje Oluşturma
Xilinx Vivado ile Benzetim
3) TEMEL VHDL BİLEŞENLERİ 
VHDL Kodunun Bölümleri
Kütüphane Bildirimi (Library)
Varlık Bildirimi (Entity)
Mimari (Architecture)
4)VHDL OPERATÖRLERİ VE NİTELİKLERİ (ATTRIBUTES)
Mantıksal Operatörler
İlişkisel Operatörler
Toplama, Çıkarma ve Ekleme Operatörleri
Çarpma, Bölme, Mod ve Artan Operatörleri
Diğer Operatörler
Operatörlerin Kullanımı
Nitelikler (Attributes)
Önceden Tanımlı Nitelikler
Kullanıcı Tanımlı Nitelikler
5)  VHDL VERİ NESNELERİ
Signal Veri Nesnesi
Variable Veri Nesnesi
Constant Veri Nesnesi
VHDL`de Açıklama Metni
Veri Nesnelerinin Adlandırılması
Veri Tipleri
Bit ve bit_vector Tipleri
Std_logic ve std_logic_vector Tipleri
Signed ve unsigned Tipleri
Integer Tipi
Boolean Tipi
Listeleme Tipi (Enumaration)
Tip Dönüşümleri
Diziler
Port Dizileri
Record Tanımlaması
Veri Nesnesi Değerleri ve Numaraları
Çoklu Veri Nesnesine Değer Atanması
6) ALT DEVRELER, ALT PROGRAMLAR VE PAKETLER
VHDL`de Alt Devre Tanımlama-PORT MAP Kullanımı
Generic Kullanarak Entity Tanımlama
Function
Procedure
VHDL`de Package Kullanımı
7) EŞ ZAMANLI ATAMA İFADELERİ
Basit Sinyal Atamaları
Others Kullanarak Sinyal Değeri Atama
Seçilmiş Sinyal Atama
Şartlı Sinyal Atamaları
Generate İfadeleri
8) VHDL`DE SIRALI ATAMA SÖZDİZİMLERİ
Process Sözdizimi
variable Kullanımı
If Sözdizimi
Case Sözdizimi
Loop Sözdizimi
Saat Darbesi Kullanımı
Wait Until Söz Dizimi
İfade Düzenleme
9) BENZETİM UYGULAMALARI

Yorumlar