30 Mayıs 2017 Salı

Arşimet ve Geometri Tutkusu
Arşimet, denge prensiplerini ve suyun kaldırma kuvvetini keşfeden, geometriyle ilgilenen bir bilim insanıdır. “Bana bir dayanak noktası verin dünyayı yerinden oynatayım” sözü herkesçe bilinir.
Arşimet MÖ 287’de Sirakuza’da dünyaya gelir. Küçük yaşlarda babasıyla gökyüzünü incelemeye başlar. Mısır’a giderek bu ülkede yaşayan Öklit (Eucleides), Aristarco, Stratone gibi zamanın önemli kişileri ile tanışır. Sirakuza’ya döndüğünde Kral Hieron, Arşimet’ten gemi yapmasını ister. “Dayanak noktasından ne kadar uzaklaşılırsa ağırlık o kadar büyük olur” diyen Arşimet denge prensiplerini keşfeder. Kral Hieron’un başka bir sorunu daha vardır: Tacının tümümün saf altından mı, yoksa altın gümüş karışımından mı yapıldığı. Bir gün Arşimet banyo yaparken suyun kaldırma kuvvetini keşfeder. “Eureka! Eureka!” (“Buldum! Buldum!”) diye bağırarak Kral Hieron’un huzuruna çıkar ve yeni keşfi olan suyun kaldırma kuvvetinin yardımıyla tacında saf altın kullanılmadığını, gümüşün de kullanıldığını kanıtlar.
Arşimet hiçbir zaman savaşı sevmemiş ve savaş sırasında bu tutumunu sürdürerek “Geometriyi tercih ederim”demiştir.
Bir Romalı asker, Arşimet’i geometriyle uğraşırken bulur ve kılıcını çekip “Kimsin sen?” diye sorar. Arşimet “Noli turbare meos circulos” (Latincede “Çemberlerimi rahatsız etme”) deyince asker onu oracıkta öldürür.
Barışçı tutumu ve bilim aşkı canına mal olur.

Kitap Gibi Futbol Dergisi


Arsenal taraftarları için çıkardığı dergide son derece harika bir tasarım kullandı. Adeta alan taraftara hediye paketi gibi sunulan dergide kalın kapaklı dergi oldukça şık görünüyor.


Taraftarın bir dergiyi bile uzun yıllar saklayabileceği  kalitede ürünü sunması futbolun sadece bir oyun olmadığını endüstriyel bir pazar olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

Rüzgar Enerjisine Hakim Olmak İçin Öğrenilmesi Gereken Bilgiler

Rüzgar enerji sektörü istihdam gereksinimleri
Enerjide genel görünüm
Türkiye ve Dünya‘da rüzgar enerjisi gelişimi
Rüzgar Enerjisi Mevzuatı
Rüzgar Enerjisi teknolojik Gelişimi ve Teknolojik Trendleri
Rüzgar Meteorolojisi 
Proje Geliştirme Aşamaları
Proje Dizaynı(İnşaat- Elektrik)
Rüzgar Türbin Teknolojileri
Kule, kanat, rotor, converter,drive train, generator çeşitleri kullanım alanları ve gelişim trendleri
Dizayn standartları, yerli teknoloji ile yapılabilirlik
Nakliye, montaj ve kurulum işlemleri
Saha kriterleri-türbin spesifikasyonları karşılaştırması
Rüzgar türbin tedarik kontratlarında dikkat edilmesi gerekli konular
Rüzgar türbin işletme-bakım kontratlarında dikkat edilmesi gerekli konular
Şebeke bağlantı kriterleri ve yapılması gerekenler Ek-17 ve Ek-18 yönetmelikleri
 Rüzgar santrallerinde işletme ve bakım ISG konuları
Rüzgar santralleri üretim performans analizi
Varlık yönetimi ve önemi
Rüzgar santralleri yatırım giderleri hesaplaması
Rüzgar santralleri işletme giderleri hesaplaması
Finansal model oluşturma ve ‘Cost of Energy‘ hesabı
Yatırım kararı ve risk analizi

Temel Network İçin Öğrenilmesi Gerekenler


Bolum 1 : OSI Referans Modeli
Bolum 2 : Ag Temelleri
Bolum 3 : Ag Aygitlari Hub , Tekrarlayici , Anahtat , Kopru , Yonlendirici
Bolum 4 : Ag Tipleri LAN , WAN
Bolum 5 : Anahtarlama Temelleri ve MAC Adresler LAN Anahtarlama VLAN Anahtarlama
Bolum 6 : Yonlendirme Temelleri ve IP Adresler Alt Aglar ve Alt Ag Maskesi, Adres Siniflari , Sinifsiz Adresler Ozel ve Genel Adresler VLSM , CIDR
Bolum 7 : Statik ve Dinamik Yonlendirme Protokolleri RIP , OSPF , BGP , IGRP , EIGRP
Bolum 8 : Simulatorler ile Ag Kurma Cisco Simulatoru Huawei Simulatoru
Bolum 9 : Ag Analizi ve Sorun Giderme ( Troubleshooting )
Bolum 10 : Ileri Duzey Cisco ve Huawei CLI Komutlari
Bolum 11 : WI-FI Kablosuz Network
Bolum 12 : Network Security , VPN , IPsec Protokol Ailesi ve Uygulamalari

Kojenerasyon Sistemlerinde Öğrenilmesi Gerekenler
1)  KOJENERASYON NEDİR ? VERİMLERİ NELERDİR ?
2) KOJENERASYON KULLANAN SEKTÖRLER
3) KOJENERASYON DİZAYN PARAMETRELERİ
a) Yıllık Çalışma Saati
b) Şebeke ile Paralell çalışma ve Ada Modu
c) Isı / Elektrik Oranı
d) Isı Gereksinimi ve Türleri
e) Saha Koşulları; Rakım ve Çevre Sıcaklıkları
f) Blok yüklerin etkisi
g) Kullanılan Yakıtlar
4) KOJENERASYON GÜÇ ÜNİTELERİ
a) İçten Yanmalı Motorlar
b) Gaz Türbinleri
c) Kombine Çevrim Santralleri
5) KOJENERASYON SİSTEMLERİ
a) Buhar, Sıcak/Ilık Su Üretimi
b) Trijenerasyon; Absorpsiyonlu kojenerasyonlar
c) Kızgın Yağ ve Endüstriyel Isıtma amaçlı kojenerasyonlar
d) Merkezi Isıtma amaçlı kojenerasyonlar
e) Sera Kojenerasyon uygulamaları
f) Sprey Kurutuculu kojenerasyonlar
6) KOJENERASYON FİZİBİLİTESİ
7) KOJENERASYON EKİPMANLARI DİZAYNI
a) Isı Geri Kazanım Sistemi elemanları; Kazanlar, Eşanjörler
b) Orta Gerilim Sistemi komponentleri
c) Soğutma Sistemi elemanları
d) Yakıt Sistemleri ve elemanları
e) Start Sistemleri ve elemanları
f) Egzoz Sistemleri ve elemanları
g) Diğer Sistemler ve elemanları
8) KOJENERASYONUN AVANTAJLARI
9) KOJENERASYON EKİPMAN FİRMALARI
a) Motor Firmaları
b) Türbin Firmaları
c) Kazan Firmaları
d) Otomasyon Firmaları
e) Diğer Ekipman Firmaları
10) KOJENERASYON POPÜLASYONU
11) KOJENERASYON SANTRAL İŞLETMECİLİĞİ
12) ÇEŞİTLİ KOJENERASYON UYGULAMALARI - ÖRNEKLER

FPGA‘i (Field Programmable Gate Array)FPGA‘i (Field Programmable Gate Array)  programının öğrenilmesi için gereken basamaklar;

1) GİRİŞ
FPGA Nedir?
Neden FPGA?
VHDL Hakkında
2 )KULLANILAN YAZILIM VE KART
Xilinx Vivado ile Yeni Proje Oluşturma
Xilinx Vivado ile Benzetim
3) TEMEL VHDL BİLEŞENLERİ 
VHDL Kodunun Bölümleri
Kütüphane Bildirimi (Library)
Varlık Bildirimi (Entity)
Mimari (Architecture)
4)VHDL OPERATÖRLERİ VE NİTELİKLERİ (ATTRIBUTES)
Mantıksal Operatörler
İlişkisel Operatörler
Toplama, Çıkarma ve Ekleme Operatörleri
Çarpma, Bölme, Mod ve Artan Operatörleri
Diğer Operatörler
Operatörlerin Kullanımı
Nitelikler (Attributes)
Önceden Tanımlı Nitelikler
Kullanıcı Tanımlı Nitelikler
5)  VHDL VERİ NESNELERİ
Signal Veri Nesnesi
Variable Veri Nesnesi
Constant Veri Nesnesi
VHDL`de Açıklama Metni
Veri Nesnelerinin Adlandırılması
Veri Tipleri
Bit ve bit_vector Tipleri
Std_logic ve std_logic_vector Tipleri
Signed ve unsigned Tipleri
Integer Tipi
Boolean Tipi
Listeleme Tipi (Enumaration)
Tip Dönüşümleri
Diziler
Port Dizileri
Record Tanımlaması
Veri Nesnesi Değerleri ve Numaraları
Çoklu Veri Nesnesine Değer Atanması
6) ALT DEVRELER, ALT PROGRAMLAR VE PAKETLER
VHDL`de Alt Devre Tanımlama-PORT MAP Kullanımı
Generic Kullanarak Entity Tanımlama
Function
Procedure
VHDL`de Package Kullanımı
7) EŞ ZAMANLI ATAMA İFADELERİ
Basit Sinyal Atamaları
Others Kullanarak Sinyal Değeri Atama
Seçilmiş Sinyal Atama
Şartlı Sinyal Atamaları
Generate İfadeleri
8) VHDL`DE SIRALI ATAMA SÖZDİZİMLERİ
Process Sözdizimi
variable Kullanımı
If Sözdizimi
Case Sözdizimi
Loop Sözdizimi
Saat Darbesi Kullanımı
Wait Until Söz Dizimi
İfade Düzenleme
9) BENZETİM UYGULAMALARI

Hayk Markaroğlu Kimdir?
Hayk Markaroğlu
1981 yılında İstanbul’da doğdu. Mühendislik Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesinde tamamladıktan sonra, 2003 yılında Yüksek Lisans’a başladı ve 2006 yılında Yüksek Elektrik Mühendisi olarak İTÜ’den mezun oldu. 2007 yılından bugüne kadar Otomasyon sektöründe aktif olarak çalışmakta olup, 2013’ten beri Kollmorgen Türkiye’de görev yapmaktadır.

Muzaffer Tüntül Kimdir?

1964 İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 1986 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunudur. ABB Elektrik Sanayi A.Ş. firmasında Servis Mühendisi olarak 1993- 2003 yılları arasında çalışmıştır. 2003 yılından bu yana Netes Mühendislik Firmasında Teknik Destek Uzamanı olarak çalışmakta olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Osman Sevaioğlu Kimdir?
Osman Sevaioğlu
1972 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Osman Sevaioğlu, aynı bölümde yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. 1972-1975, 1976-1979, 1979-1999 yılları arasında sırasıyla, TEK Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde görev yaptı. 2001 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu üyeliğine seçildi. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümündeki görevine döndü.Başlıca araştırma konuları, elektrik iletim ve dağıtım sistemleri, enerji ekonomisi, elektrik sektöründe serbestleştirmedir. Sevaioğlu‘nun çok sayıda meslek dergisinde ve kongrede yayınlanmış yazısı bulunmaktadır.

Erdoğan Narlı Kimdir?
Erdoğan Narlı
1967 Manisa-Saruhanlı doğumludur. 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1992 yılında yine aynı bölümde motorların lineer olmayan denetim yöntemleri konusunda yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans sırasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1992-2015 yılları arasında ASELSAN’da görev yapmıştır. Otoyol ücret toplama sistemleri, trafik yönetimi ve ihlal tespit sistemleri, araç ve plaka tanıma sistemleri gibi projelerde çalışmıştır. Sistem mühendisliği, sistem tasarımı, bilet verme makinaları, araç içi etiket üniteleri (OBU), EMC, topraklama, koruma, CE onayı, ağ yönetimi, ağ protokolleri, iletişim sistemleri, gömülü uygulamalar, BIOS, RT işletim sistemleri, sayısal donanım tasarımı, görüntü sistemleri, yazılım tasarımı, genel sistem tasarımı, Sanayi – Üniversite işbirliği. Patent/Faydalı Model süreçleri ve başvuruları, TÜBİTAK ve AB Çerçeve Programları destekleri konularında uzmanlık sahibidir. Halen Kentkart’da Teknik Danışman ve Ekonomi Üniversitesinde Öğretim Elemanı olarak çalışmaktadır.

PLC Eğitiminde BasamaklarPLC eğitimi için neler yapılmalı hangi basamaklar uygulanmalı konusunda aşağıdaki basamaklar izlenerek bu uygulamada kendinizi geliştirmeniz mümkün olacak;
•    TIA PORTAL Genel sistem özellikleri
•    TIA PORTAL yazılımı
•    Proje ayarları
•    PLC Konfigürasyonu
•    Değişkenlerin tanımlanması
•    Fonksiyon kütüphanelerinin tanınması
•    Merdiven dili (Ladder)
•    Dijital ve Analog giriş çıkışların konfigüre edilmesi
•    Genel dijital elektronik bilgilerinin hatırlatılması.
•    Sayı ve kodlama sistemleri.
•    Bit, byte, word ve doubleword kavramlarının açıklanması.
•    S7-1200 PLC I/O modülleri ve konfigürasyonu
•    S7-1200 donanım yapısı ve Hardware konfigürasyonu, Device configuration menüsü
•    PLC modüllerinin adreslenmesi.
•    LAD programlama dillerinin incelenmesi.
•    OB, FC oluşturulması. Download işlemi. Backup alma
•    Mantık elemanları,
•    Programlama Komutları
•    Bit Lojik
•    Zamanlayıcı
•    Sayıcılar
•    Upload, arşivleme ve karşılaştırma işlemleri
•    Watch table, Cross Refarence, Online Access, Online Diagnostic menülerinin incelenmesi
•    Karşılaştırmalar
•    Matematiksel
•    Move vb özel komutların incelenmesi ve kullanımı
•    PID komutu kullanımı.

Gökhan Önal Kimdir?
Gökhan Önal
Yüksek Elektrik Mühendisi olan Gökhan ÖNAL, Bahçeşehir Üniversitesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp, Almanya’nın RWTH Aachen Üniversitesinde‚ Electrical Power Engineering‘ üstüne yüksek lisans eğitimini yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında E.ON Energy Research Center’da çalışmış daha sonra Siemens AG’de sistem mühendisi olarak işe başlamıştır. 2011-2016 yılları arasında Siemens AG’de yeni nesil HVDC sistemlerin geliştirilmesi üzerine çeşitli görevler almıştır. 2016 yılında Siemens AG’den ayrılarak Lean Power Solutions firmasını kurmuştur. Uluslararası pazarda güç elektroniği sistemleri ve şebeke analizi konusunda projeler yapmaktadır. EMO, IEEE, CIGRE ve VDE üyesidir.

Mümtaz AYÇA Kimdir?

1981 Aydın Doğumlu, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Mezunu. Petrol Endüstrisi, Otomotiv Endüstrisi, ve Yenilenebilir Enerji Santralleri Konusunda Proje ve Uygulama Geçmişine sahip. 
2006 dan bu yana Serbest olarak çalışıyor. Özel projeler konusunda hizmet veren bir Mühendislik Proje Ofisine sahiptir. Özellikle Lisansız Yenilenebilir Enerji Santralleri yönetmeliğinin çıktığı 2013 yılından bu yana mühendislik projeleri üretmekte ve proje süreç yönetimlerini gerçekleştirmektedir. Stratejik Enerji ve Çevre Araştırmaları Derneği Başkanı olarak da sosyal fayda içerikli projeler üretmektedir. EMO İzmir Şubesi Enerji Komisyonu Üyesi, EMO Enerji Daimi Komisyonu Üyesidir.

EMO 6. Akademik KampElektrik Mühendisleri Odası üyelerinin gelişimi için çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan çalışmalardan biri akademik kamp. Yapılan açıklama şu şekilde;
Elektrik Mühendisleri Odası - üniversite işbirliği kapsamında,  üniversite ve araştırma kurumlarındaki yüksek lisans ve doktora öğrenicisi seviyesindeki genç araştırmacılar ile konunun uzmanı akademisyenlerin  bir araya geldiği, bilimsel bir tartışma ortamı oluşturmak amacıyla EMO Akademik Kampları gerçekleştirilmektedir.
İşyerleri, eğitim organizasyonları, kongre, konferans ve benzerlerinden farklı olarak, aynı alanda çalışan insanların daha etkin biçimde, doğrudan ve birebir iletişim kurabilmesi kampın hedefleri arasındadır. Akademik Kampla, Türkiye`nin her yerinden genç araştırmacıların gereksinim duydukları disiplin ve alt disiplinlere ait konuların uzmanı bilim insanları ile rahat ve özgür bir ortamda yan yana gelmesi sağlanmaktadır.
İlkini 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Akademik Kampların altıncısının konusu, önceki kampların sonuçlarıyla beraber değerlendirilerek "Hesaplamalı Sinirbilim"olarak belirlenmiştir. Bu konudaki son gelişmeler ve araştırmalar, uzman bilim insanları tarafından katılımcılara interaktif biçimde aktarılacaktır. Bu kamp Neslihan Serap Şengör`ün koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
Motor hareketlerden, günlük hayatımızı yönlendiren kararlara, yaratıcılık içeren zihinsel faaliyetlerden, otomatikleşmiş davranışlara kadar beynimize atfettiğimiz  süreçlerin oluşumu, bu süreçlerde ortaya çıkan aksaklıkların nedenlerisinirbilimin (nörobilim) ilgi alanı içindedir. Biyolojinin bir alt alanı olarak tanımlanan sinirbilim anatomi, biokimya, moleküler kimya sinir hücrelerinin fizyolojisi, sinir ağlarının yanı sıra, farmoloji, matematik, fizik, psikoloji gibi bilim dallarının etkin olduğu çok disiplinli çalışmaların yürütüldüğü bir çalışma alanıdır. Bu alanda mühendisler yeni yeni yer almakta, özellikle geliştirilen hesaplamalı (kompütasyonel) modeller aracılığı ile nöromorfik devrelerin tasarlanması, akıllı sistemler ve nörorobotların geliştirilmesi, beyin bilgisayar arayüzlerinin oluşturulması konularında çalışmaktadırlar. EMO 6. Akademik Kamp’taHesaplamalı Sinirbilim başlığı altında beyindeki süreçler, bu süreçlere ilişkin ölçümler ve bu ölçüm sonuçlarının nasıl değerlendirildiği konularının yanı sıra, sinirbilim kapsamında farklı seviyelerde oluşturulan modelleme çalışmaları ve nöromorfik devreler ile nörorobot konularına değinilecektir. Kamp’da konuşmacı olarak tıp doktorlarından, elektronik mühensdislerine farklı disiplinlerden araştırmacılar yer alacak, Python tabanlı açık kaynak BRIAN benzetim ortamında benzetim için ilk bilgiler verilecektir.  Konuşmacılar ile öğrencilerin birebir konuşup tartışacağı ortam yaratılacaktır.

29 Mayıs 2017 Pazartesi

OYUN BİLGİSAYARI TOPLAMA REHBERİ (MAYIS-2017)Merhaba sayın okurlarımız, her ay olduğu gibi çıkarmış olduğumuz yeni bilgisayar toplama rehberindesiniz. Yeni bir donanımın çıkmaması ya da doların çok fazla değişmemesinden dolayı önereceğimiz sistemler geçen ayın rehberi ile pek farklı olmayacak. Ayrı yeten özelden ''MSI fanımısınız?'' gibi sorular geldi. Evet ama bu örnek olsun diye koyduğumuz bir şey. İstenilirse farklı marka alınabilir. Ayrıca rehber olduğundan dolayı bir donanımdan kısıp diğer donanıma takviye edebilirsiniz (Pek Önermeyiz) . Bunlar sadece tavsiyedir.Oyun bilgisayarlarında İşlemci, her zaman Ekran Kartı'nı besleyecek düzeyde olmalıdır. Oyun bilgisayarlarında en önemli donanım Ekran Kartı'dır. Ayrıca tüm bileşenlerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir. Yoksa darboğaz yaşayarak harcadığınız paranın tam olarak verimini alamayabilirsiniz.Bileşenleri ve parçaları alırken veyahut toplarken yanınızda bu konu hakkında bilgi sahibi olan birisinin olması çok önemli.Kasa seçimini her zamanki gibi size bırakıyorum. Kaliteli PSU ve kaliteli kasa almaktan kaçınmayın.


Bu rehberde hazırlanan sistemler o anki fiyatlara göre hesaplanıp toplanıyor.


GELELİM CANAVARLARA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segment 1(2500 TL):
Intel Core i3 7100 3.9 Ghz 3 MB 1151 (stok fan var)
MSI B250M Gaming Pro 240 Mhz 1151p mATX
Kingston 8GB HyperX Fury DDR4 2400Mhz CL15
MSI GeForce GTX1050Ti Gaming X 4GB 128Bit
WD 1TB Blue 64MB 7200rpm
Kingston 120GB HyperX Fury 500/500
500w 80+Bronze PSU ve Kasa


Segment 2(3500 TL):
Corsair 120GB Force LE200 550/500MB
WD 1TB Blue 64MB 7200rpm
Galax GeForce GTX 1060 EXOC 6GB 192Bit
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury 2400mhz CL14
MSI B350M Gaming Pro 2400Mhz AM4+ mATX
AMD Ryzen 5 1400 3.2 Ghz 8 MB AM4 (stok fan var)
550w 80+Bronze PSU ve Kasa


Segment 3(4500 TL):
Corsair 16GB (2x8GB) Vengeance Led DDR4 3000Mhz CL15
MSI B350M Gaming Pro 2400Mhz AM4+ mATX
AMD Ryzen 5 1600 3.4GHz 16 MB AM4 (stok fan var)
Corsair 120GB Force LE200 550/500MB
Gigabyte GeForce GTX1070 Windforce 8GB 256Bit
WD 1TB Blue 64MB 7200rpm
600w 80+Bronze PSU ve Kasa


Segment 4(5500 TL):
MSI B350M Gaming Pro 2400Mhz AM4+ mATX
Corsair 16GB(2x8GB) Vengeance Led DDR4 3000mhz CL15
AMD Ryzen 7 1700 3.0 Ghz 20 MB AM4 (stok fan var)
WD 1TB Blue 64MB 7200rpm
Gigabyte GeForce GTX1080 Windforce OC 8GB 256Bit
Samsung 250GB 850 Evo 540/520
600w 80+Bronze PSU ve Kasa


Segment 5(6500 TL):
AMD Ryzen 7 1700X 3.4 Ghz 20 MB AM4
MSI X370 Gaming Pro Carbon 2400MHz AM4+ ATX
Corsair 16GB(2x8GB) Vengeance Led DDR4 3000mhz CL15
Gigabyte GeForce GTX1080 Windforce OC 8GB 256Bit
WD 1TB Blue 64MB 7200rpm
Samsung 250GB 850 Evo 540/520
CoolerMaster Hyper 212 LED
600w 80+Bronze PSU ve Kasa


Segment 6(7500 TL):
WD 1TB Blue 64MB 7200rpm
Gigabyte GeForce GTX1080Ti Gaming Windforce OC
Corsair 16GB(2x8GB) Vengeance Led DDR4 3000mhz CL15
MSI X370 Gaming Pro Carbon 2400MHz AM4+ ATX
AMD Ryzen 7 1700X 3.4 Ghz 20 MB AM4
Samsung 250GB 850 Evo 540/520
CoolerMaster Hyper 212 LED
650w 80+Bronze PSU ve Kasa


Segment 7(8500 TL):
AMD Ryzen 7 1700X 3.4 Ghz 20 MB AM4
MSI X370 Gaming Pro Carbon 2400MHz AM4+ ATX
Corsair 16GB(2x8GB) Vengeance Led DDR4 3000mhz CL15
Samsung 250GB 850 Evo 540/520
650w 80+Bronze PSU ve Kasa
WD 1TB Blue 64MB 7200rpm
CoolerMaster Seidon 240V
MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X 11 GB 352 Bit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olanaklarınız daha fazlaysa Ekran Kartı'nı SLI yapabilirsiniz, ek olarak RAM takabilirsiniz, soğutmayı değiştirebilirsiniz ya da depolamayı arttırabilirsiniz.


Okuduğunuz için teşekkürler :). Sorunuz olursa mutlaka yorumlara yazın.
27 Mayıs 2017 Cumartesi

BİM Yine Coşturuyor!


Zamanında iPhone 7 ve Star Wars ürünleri satan BİM, bu sefer PS4 Slim'i satışa sunacak!
Ucuzluğu ön planda olan ''dev market'' geçen zamanlarda teknoloji ve bilim kurgu filmlerine aşık olanlar için bir kıyak yapmıştı. Ancak bu kıyağın BİM için önemli bir getirisi olmadığı söyleniyor. Bu durumdan hoşnut olmayan BİM, şansını oyun severler üzerinden deneyecek gibi gözüküyor.

Kampanya kataloğuna göre 2 Haziran 2017 tarihinde PS4'ün Slim kasasının 999 TL, istenirse anlaşmalı bankaların kartları ile 6 ay taksit ile alınabileceği yazıyor. Peşin fiyatına olması da çok iyi. Ancak 2 yıllık garantisi olduğunu bildiren BİM, garantinin bizzat Sony tarafından değil İthalatçı Firma tarafından olacağını da söylüyor.


Kutu içerikleri:
-PS4 Slim 500 GB
-1 adet HDMI kablo
-1 adet yeni nesil joystick
-PS4 kulaklık


Yaz indirimlerinde bu fiyatlara başka teknolojik marketlerde bulabiliyorsunuz ancak evimizin dostu BİM'den alışveriş yapacak olursanız stok sınırlı sayıda haberiniz olsun. Ayrıca kampanyayı incelemek için kataloğun resmi:

24 Mayıs 2017 Çarşamba

Crew 2 Yabancı Oyuncusunu DuyurduYeni sezona iddialı girmek isteyen Crew 2 yabancı oyuncusunu duyurdu. Finalde kupayı kaptıran ekip destek ve orta koridor oyuncularını değiştirdi. Yerli kadroda değişiklik beklenmeyen ekipte hedef kupayı kaldırmak
You Nae-hyun CREW'de!
Kendisini Origen'dan tanıdığımız Koreli orta koridor Naehyun, önümüzdeki dönemde CREW formasıyla vadide yer alacak. Aramıza hoş geldin Naehyun!

Mocha CREW'de!
Pathos ve Team Forge takımlarında yer almış Koreli destek oyuncusu, önümüzdeki dönemde, Madness'ımızın yanında CREW formasıyla yer alacak. Aileye hoş geldin Mocha!

22 Mayıs 2017 Pazartesi

Royalty TOA E-SPORTS'DA OYNAYACAĞINI BİLDİRDİ!

Esport'un tanınmış yüzlerinden Berkay "Royalty" Bilgin bir çok profesyonel kulüpde "Yönetim Destek" ekibinde yer aldı kişisel facebook sayfasında yaptığı son açıklama da TOA E-SPORTS'da olacagını yani Sihirdar Vadisinde onu göreceğimizi bildirdi.Değerli oyuncu Royalty'e yeni kulübünde başarılar dileriz.Blogger Eklentileri