• Nikelaj Kaplama Makine Mühendisliği Önemli Bilgiler

  Nikelaj kaplama
  Nikel banyosunun hazırlanması ;uygulanan reaktifler,
  NiSO4 .6H2O 1800 g 2000 g
  (NH4 )2 SO4 800 g 936 g
  NH4Cl 600 g 707 g
  H3BO4 350 g 410 g
  NiCl2 . 6H2O - -
  Yukarıdaki reaktifler tartılıp karıştırılır.tam erime sağlanması için 900° C
  ‘ye kadar ısıtılır. 50 lt ’ye saf su ile tamamlanır. Süzgeç kağıdı ile süzülür.
  ph=5-6 olması gerekir. Banyo 8-on saat dinlendirilir. Dinlenen banyonun iyi
  kaplama yapabilmesi için parlatıcı süperlüx ek edilir.
  Nikelaj kaplama operasyonu aşağıdaki gibi gerçekleştirilir.pirinç ve bakır
  mermiler kaplamadan evvela toz, yağ ve pislikten temizlenmek üzere taşlanır.
  Yüzeyi temizlenen mermiler (200-250 g) Na2CO3 25 lt suda eritilerek yıkanır.
  ayrıca içerisine 100 g toz deterjan ve 100 mt. H2SO4 karıştırılarak 15 dakika
  yıkama yapılmaktadır. işler soda   asit   deterjanla yıkandıktan sonra iki defa suyla
  çalkalanır. Temizlenmiş olan mermiler nikelaj banyosunda tambur sistemiyle
  kaplama yapılıyor. Anotta nikel levha , katotta kaplama yapılacak işler yani
  çözeltideki mermiler yer alır.(on.000adet)

   Talaşlı imalat

  Fabika bünyesinde bir çok atölyede ve bir çok çeşitte talaşlı imalat
  yapılıyor. Bunlardan bir tanesi daha evvela ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Talaşlı
  imalat yöntemlerinin en önemlilerinden bir tanesi de taşlamadır.
  Taşlama ,abrazif bir malzemeden yapılan ve taş adını taşıyan takımla talaş
  kaldırma işlemidir. imalat ve yüzey kalitesini iyileştirmek için uygulanan bir
  işlemdir. Yani taşlama ile yüzey ,ebat ve işleme kalitesi artırılmaktadır.Bir taş,
  abrazif tanecikleri ve bağlama maddesi olmak üzere iki elemandan oluşur.
  Abrazifler toz ve tanecik şeklinde bulunan ve çok aşırı duygulu işlemler içi kullanılan
  sert malzemelerdir. Abrazifler nebati ve sentetik malzemeler olabilirler. bitkisel
  abrazifler arzulanan saflıkta olmaması sebebiyle aşırı az kullanılırlar. Sentetik abrazifler
  alüminyum oksit , silisyum karbür , kübik mor nitrürü ve sentetik elmas bu gibi
  malzemelerdir. Taşlama tezgahının hassasiyeti 0,01-0,001 arasında değişir.
  Taşlama uygulama yöntemlerine göre delik silindirik ve düzlemsel adını
  alır. Düzlemsel taşlama çevresel ya da alın olabilir. Silindirik taşlama parçanın
  tutturma çeşidine göre punta arası puntasız ve iç taşlama şekilde 3 şekildedir.
  Profilli taşlamada taşlama zamanı azalmakta fakat taş maliyeti
  artmaktadır. iç taşlamada taş ile parça içinde taş ile parça arasında en uzun
  parça uzunluğu vardır, bu nedenle taşlama oldukça zor koşullarda yapılıyor. çok
  iyi bir merkezleme getiren puntasız taşlamada , parça bir destekleme elemanı
  etrafında desteklenmekte ve taşın yanısıra parçanın dönmesini sağlayan bir ayar
  23
  çarkı kullanılır. Ayar çarkı sürtünmenin etkisiyle iş parçasının ters yönde
  dönmesini sağlar.
  Kademeli bir mili taşlamak için konvansyonel taşlamada profilli bir taş
  kullanılır.
  Takım aparat Mastar atölyesine bağlı şekilde 4 adet silindirik taşlama , 4
  adet delik taşlama tezgahı, 1 adet puntasız taşlama tezgahı ,5adet satıh taşlama
  tezgahı,1 adet projeksiyonlu taşlama tezgahı bulunur.
  Delik taşlamada bu atölyede iç çapı 4 mm’den az olan delikler
  taşlanamamaktadır. yine lahza çok taşlanabilen dış çap 70-80 m. şekilde
  değişmektedir.
  Taşlama tezgahında ;meslek parçasının hızı en az 125 çağ enfazla 500 devir
  şekilde ayarlanmaktadır.kesme işlemini oluşturan taşın hızı dakikada en az 24000
  çağ ve en çok 36000 devir şekilde ayarlanabilmektedir.
  Projeksiyonlu taşlama tezgahında parça görüntüsü tezgaha bağlı bir cam
  üzerine büyütülerek yansıtılmaktadır. Bu yansıtılan bölgeye parçanın ölçekli
  olarak büyütülmüş olan teknik resmi konularak parça müsait şekilde
  taşlanabilmektedir. Bu sayede taşlanan parça çok fazla duygulu ölçülere
  getirilebilmektedir.
  Atölyede kullanılan talaşlı imalat türlerinden birisi de erozyon tezgahıdır. Bazı
  silindirik parçaların içine dairesel delikten ayrıcalıklı profiller açmak için kullanılır.
  0.üç - üç.0 mt. içinde, 250 metre. Kalınlığa kadar hızlı delik delebilmeye olanak
  verici ve mükemmel kalitede yüzeylere ulaşılmayı sağlar. Aşağıda bir
  erozyon tezgahının resmi bulunmakta.
  Bu tezgahta yüksek ısıya ve sürtünmeye karşı daha dayanıklı olduğu için
  bakır kullanılır.işlenecek parça 3 ayaklı aynaya bağlanıp sabitlenir.bu tezgahta
  iş parçası sabit olup takım devinim etmektedir. Parçanın üstünde duran bakır uç
  devir sayısı ayarlanarak elektrik akımı yardımıyla parçaya istenen profil
  verilmekte. Delme işlemi esnasında sürtünmeden kaynaklanan ısıyla parçanın
  ve bakır ucun hasar görmemesi için kazan içine bor yağı akması sağlanır.

  Plastik biçim

  Fabrikada süratli üretim yapan atölyelerde umumi şekilde mekanik presler
  yardımı ile üretim yapılır. Bu preslere örnek olarak kovan üretimi
  esnasında nasıl bir görevi olduğu ve çalışma türü anlatılmıştır.

  Kaynak

  Fabrikada kaynak işlemleri kaynak atölyesinde gerçekleştirilmektedir.
  Kaynak atölyesinde punta kaynağı ,oksijen kaynağı elektrikli ark kaynağı
  gerçekleştirilmektedir. bununla birlikte oksijenle kesme işlemi yapılmaktadır. Bu
  atölyede hususi olarak sürekli aynı parça üretimi yapılmayıp lüzumlu durumlarda
  çalıştırılmaktadır.
  altı.

  TEZGAHLARıN BAKıMı

  fabrikadaki tezgahların bakımı Bakım – onarım atölyesi
  sorumluluğundadır. süratli üretimdeki atölyelerin her birinin bakım çizelgesi
  bulunur. bununla beraber atölyedeki her bir tezgahın kendine ait bakım kartları
  mevcuttur.
  süratli üretimdeki tezgahları bakım işlemi düzenli olarak sadece yağlama
  olarak gerçekleştirilmektedir. Tezgahlar yağlama çizelgesine uygun olarak
  düzenli bir şekilde yağlama işlemi yapılmaktadır.
  Tezgahta mekanik bir arıza olması durumunda Bakım-tamir şubesine
  bağlı atölyede tesviyeci personel sebebi ile tamir edilmektedir. Arızalanan
  tezgahın herhangi bir parçasının deformasyonu durumunda Bakım-tamir
  atölyesine bağlı talaşlı imalat tezgahlarında parça üretilir, şayet parça fabrika
  içindeki atölyelerde üretimi sağlanamıyorsa hariç piyasada üretimi sağlanır.
  Parçalar temin edildikten sonra tesviyeci personel yönünden onarım edildikten
  sonra belli bir süre deneme yapıldıktan sonra seri üretime katılır.
  şayet seri üretimdeki bir tezgaha ait takım yada aparat kullanılmaz duruma
  gelmişse Takım Aparat Mastar atölyesine ait tezgahlarda üretilen ve seri üretime
  ait takımhanade depolanan takımlar alınarak tezgaha takılır. Takımhanede
  takım ve aparatlar depolanması sayesinde kırılan takım yerine depoda bulunan
  yedekler tezgaha takılır. Bu sayede herhangi birtakım kırıldığında süratli üretim
  durdurulmamış olur. Takımhanede takım ve aparat eksildikçe Takım Aprat
  Mastar atölyesi sorumlusuna arzu gönderilerek eksilen takımın üretimi sağlanır.
  Bakım-tamir ve Takım Aparat Mastar atölyelerin yağ bakımları da süratli
  üretimdeki tezgahların yağ bakımı ile aynı şekilde yapılıyor. Bu periyodik
  yağ bakım kartlarından bir tanesi ek olarak verilmiştir.

  bununla birlikte tezgahların dış yüzeyleri her çalışma bitiminde temizlenerek
  yağlamaktadır.

   nitelik kontrol

  Fişeksan A.ş. AQAP-120 NATO endüstri amaçlı kalite Güvence seviye
  Belgesi ve TS-EN ıSO 9002 kalite Sistem Belgelerine sahiptir.
  kuruluş fabrikalarından gelen malzemelerde kalite denetim ilgili fabrika /
  kuruluş ya da bağlı ortaklık nitelik kontrol raporları yanısıra MSB
  siparişlerinde kullanılanlar için MSB Teknik Hizmetler Dairesi elemanlarınca
  düzenlenen kalite denetim raporları gereğince yapılır.
  Resmi müesseselerden gereksinim için sipariş aşamasında istekler TSE, DıN ,
  ıSO , ASTM bunun gibi standartlara veya şirketçe hazırlanan şartnamelere göre talep
  edilmekte. ilgili kuruluşun kendi kalite raporları ile gönderdiği malzemeler
  gene şirketçe giriş nitelik kontrolü yapılarak ambara alınır.
  Yurtdışı alımlar için uluslar arası standartlar , teknik resimler ve şirketçe
  hazırlanan şartnameler temel alınmaktadır. Prensip şekilde yurtdışından temin
  edilen malzemeler için 12 aylık stok öngörülmektedir.
  NATO ülkelerinden alım yapılıyorsa NATO ülkeleri arası anlaşmaya göre
  MSB müracaatla ilgili NATO ülkesi teşkilatınca raporlandırılması ilgi
  ediliyor. istek kabul edildiği taktirde gelen raporla malzeme
  kullanılmaktadır.
  Gelen malzemeler kuruluş laboratuarlarında metalografik inceleme ve
  mekanik sertlik testlerinden geçerler.
  Fişek kovanı pirinç malzemedir ve bu kovan ardışık derin çekme
  operasyonlarıyla oluşturulmaktadır. Başarılı bir derin çekme operasyonunda
  belirleyici etken tane büyüklüğü olduğundan yumuşatma tav işleminden sonra
  tane büyüklüğünün kontrolü metalografik yöntemle yapılır.
  Mikroskopla inceleme için örnek hazırlama yöntemleri şöyledir.
  Numuneler müsait boyutta kesildikten sonra epoksi reçine ve sertleştirici
  karışımdan yapılmış bileşime gömülür. Bir süre kalıpta karışımın donması
  beklenir. Donmuş kalıptaki numuneler parlatma işlemine tabi tutulur. Bu işlem
  için döner diskli parlatma cihazı kullanılır. örnek elektro parlatma cihazına
  konur. Burada çiziklerden tam olarak arındırılmış yüzey oluşturulur ve numune
  asitle etkileştirilir. Mikroskopta tane büyüklüğünün tayini yapılır. tane
  büyüklüğünün belirlenmesi kolaylaştırmak için şablon görüntüler kullanılır.
  Kovan mermisi imali sırasında kovan ve merminin cinsine göre sertlik
  testleri yapılıyor. Bunlar brinell ,vickers , rockwell sertlikleridir.
  imalat kalite kontrol işlemi beş aşamada yapılmaktadır.

  Operatör nitelik kontrol: üretimi oluşturan tezgah operatörü belirli
  periyotlarda mastar yada ölçü aletiyle iş denetim edilir, hatalı bulunduğu taktirde
  tezgah durdurularak hata giderilir.
  Periyodik kalite kontrol: kalite denetim müdürlüğüne bağlı elemanlarca
  belirli periyotlarla numune alınarak kontrol edilmekte sonuçları kartlara
  işlenmektedir.
  Göz muayenesi: imalatı tamamlanan mermi gövdesi kovan ve öteki kısmi
  kompleler ilk başta göz ile ardından da otomatik ölçü aletleriyle denetim
  edilmekte.
  Tahribatlı testler: Operasyonlar sırasında sertlik ,iç bina fiziksel ve
  kimyasal analizler yapılmaktadır. ayrıca gündelik imal edilen mermi ,kovan ve tam
  atım fişeklerden belirtilen miktarda numuneler alınarak kalite denetim
  elemanlarınca atış poligonunda sürat , basınç , fonksiyon ,dağılma gibi balistik
  testler yapılamaktadır.
  şirkette MSB teknik hizmetler dairesine bağlı devamlı iki eleman
  bulunmaktadır. Bu elemanlar nitelik denetim gereği her çeşitli testleri yaparak
  uygun bulunan mermi , kapsül , barut ve fişeklerden belirli standartlara göre
  numune alarak hazırlanmakta olan şartnamelere göre muayeneleri ve atışları
  yapılamaktadır. müsait bulunmayan kafileler bir sonraki aşamaya
  geçirilmemektedir.
  Takım Aparat Mastar ünitesinde imal edilen takımlar ve aparatlar buradaki
  tezgahlarla denetim edilirler. Bu tezgahlar şöyledir.
  Johonson mastarları: Delik çaplarının ölçümünde duygulu ölçüm yapmak
  için kullanılır. Mastarların iki yüzeyleri yüksek tamlıkta ilenmiş ,leblenmiş ve
  yüzeyler birbirine tam paralellikte ve düzgünlüktedir.
  Johonson mastarlarının uygulama alanları ölçü ve kontrol aletlerinin
  doğrulanması ,paralel yüzeylerin seri yapım için hazırlanmasında, aparat ve meslek
  kalıpalrının ayarlanmasında , duygulu markalama işlemlerinde ,iş tezgahlarının
  muayenesinde kullanılır.
  Tampon mastarlar:Delik çaplarının ölçülmesinde kullanılır. Bu mastarın
  iki tarafında bulunan silindirik kısımlar bulunmaktadır.üretilen parça
  mastarların bir tarafındaki deliği kavrar geçmezse , başka tarafı ise deliği
  temaslı olarak geçerse delik istenilen iki ölçü sınırı içinde yapıldığını gösterir.
  Salgı tezgahı: Salgı tezgahı üretilen parçanın ne kadar salgı yaptığı
  ölçülmektedir.gezer punta bağlantısı çözülerek salgısı ölçülecek parça iki punta
  arasına bağlanır. Gezer punta aparatı sabit hale getirilir. Salgı ölçme
  komperatörü ayarlanır. Sabit puntaya bağlı el çarkı ile parça döndürülerek
  parçanın salgısı ölçülür. Taşlanmış parçanın salgısı en çok %0,5 olmalıdır.
  Projeksiyon tezgahı : ışınların yansıması ile görüntü sağlanır. işlerin
  şekillerine göre konik , radyus ve düzgünlüklerine bakılır. Hassasiyeti 0,01 dir.iş

  mercekler yardımı ile çeşitli büyüklüklerde (x10, x20, x50)gösterir. Profili
  ölçülecek parça tezgaha yerleştirilir.parçanın uygun resmi ekrana konur ve
  yansıyan ışkla resim karşılaştırılır.
  Kükürt eritme ocağı : ölçülemeyen yahut ölçülmesi zor olan takımları
  ölçmek için kullanılır. Kükürdün erime sıcaklığı 119° C‘dir. Kükürt eritilir ve
  kalıbın içine dökülür. Eriyen kükürt yarım dakika sonra donar. Donan kükürt
  kalıptan çıkartılır ve projeksiyon tezgahında projeksiyon resmiyle denetim edilir.
  Rockwell sertlik ölçümü :bu sertlik ölçümünde 120° lik elmas ucun
  materyal üzerinde meydana getirdiği derinlik sertlik şekilde kabul edilir. Elmas
  koni evvela 10 kg ön yükleme daha sonra 140 kg kuvvetle parça yüzeyine
  batırılır. Her iki yükün meydana getirdiği izler arasındaki derinlik farkı sertlik
  ölçüsü şekilde alınır.
  denetim aletleri ve tezgahları her gün denetim edilir.uzunluk ölçü aletleri
  mastarlarla ,sertlik ölçme tezgahları ise sertliği sabit ve dikkat çekici olan bir parçanın
  her gün ölçülmesiyle kontrol edilir.
  kalite denetim bu anlatılan kontroller yapıldıktan sonra uygun atölyeye
  gönderilir.


 • You might also like