• SENSÖRLER                                                                                                                                           
    Işıma, mekanik, manyetik, termik, elektrik ve kimyasal enerji gibi farklı enerji domenleri arasında işaret dönüşümü yapan elemanlara dönüştürücü (transduser) adı verilir. Bu elemanlar bir elektronik devrenin hem giriş hem de çıkış katında kullanılabilirler. Giriş katında kullanılan dönüştürücüler, fiziksel büyüklüklere bağlı karakteristik değişme göstererek, farklı enerji domenlerindeki sinyalleri elektriksel işarete çevirdiklerinden dolayı, bunlara özel olarak ‘duyu elemanları’ (sensör) adı verilir. Çıkış katlarında kullanılan dönüştürücü elemanları ise, elektriksel işaretleri diğer enerji türlerine çevirdiklerinden dolayı ‘işletici’ (actuator) olarak adlandırılırlar. Diğer bir deyişle tabiattaki fiziksel bir değişikliği algılayan, hisseden elemanlara ‘Sensör’, hissedilen bu değişikliği başka bir enerjiye çeviren elemanlara ‘Transduser’ denir.
    Büyük ölçekli işletmelerde, çok kapsamlı olan prosesler bilgisayarlar yardımı ile kontrol edilirler. Çalışma ortamındaki fiziksel değişiklikler sensörler vasıtasıyla bilgisayarların veri tabanlarına iletilir. Ve bu veriler gerekli olan şartlara göre bilgisayarlar tarafından işlenerek yeni sonuçlar elde edilir. Sensörler, prosesleri kontrol eden bilgisayarların çevredeki fiziksel değişikleri algılamasını sağladıklarından otomasyonun vazgeçilmez elemanlarındandır. 
  • You might also like