• Yenilenebilir Enerji Nedir? Günümüzdeki konumu nerededir?  Kaynağı doğa olan sürekli olarak hammadesini bulabildiğimiz enerjiye yenilenebilir enerji denir.Yenilenebilir enerji kaynakları doğa yönünden devamlı olarak yenilenebildiklerinden süreklilik arz etmektedirler. Yenilenebilir enerji kaynaklarına misal şekilde güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik enerji, dalga enerjisi ve jeotermal enerji verilebilir.

  Bu enerji kaynaklarının en önemli avantajı doğada var olan kaynaklarının hayat olduğu sürece var olup tükenmemesi ve doğada herhangi bir çevresel kirlenmeye yol açmamalarıdır. modern olan ülkeler bundan böyle bu iki avantajı daha karlı görülmekte ve ülkelerinde enerjiye olan ihtiyaçları karşılayabilmek adına bu yönlere yönelmektedirler.

  Enerjilerde verimliliğin önemsenme nedeni az enerji ile daha fazla iş yapılabilmesidir. Enerjinin verimli olmasının çok sayıda avantajı vardır. Bu avantajların başında ekonomik manada yarar sağlamasıdır. yalnızca ekonomik yönden avantajı tek başına düşünüldüğü süre devlet daireleri ve endüstri amaçlı kullanım çok fazla fazla harcama manasına gelir. Verimlilik olduğu için yüksek oranlarda tasarruf sağlanması manasına gelmektedir. Yenilenebilir enerji türleri aynı sürede yurt ekonomisine daha az yük binmesi manasına gelmektedir. sebebiyse hem daha az çevre kirliliği oluşması demektir hem de uygulanan enerji miktarına oranla da çok verim alınması manasına gelmektedir. Petrol, kömür yada doğalgaz gibi yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilen enerji kaynaklarından yararlanılması örnek olarak evlerde yahut işyerlerinde kullanılması binanın ısınma, aydınlanma ve serinleyebilme amaçları için daha az enerji harcanması anlamına gelmektedir. aynı sürede yenilenebilir enerjiler enerji tasarrufu sağlayan uygulamalar ve donanımların kullanılması ile daha az oranlarda harcamalar yapılmasını sağlamaktadır. örneğin ısınma ve ya soğutmada ısı yalıtımının yapılması enerjinin verimlilik oranını artmasını sağlamakta.

  gerçekte bu sorunun cevabı çok aşırı kolay olarak verilebilir. Bir ev düşünün ısınma için lüzumlu olan enerji ihtiyacı kömür ile sağlanıyor olsun. Bir yandan evin ısınması ihtiyacı karşılanmaktadır fakat başka yandan da çevrenin kirlilik oranına olumsuz katkı yapılıyor. lakin aynı evde sıcak su ihtiyacı ve elektriğin bir bölümü güneş enerjisinden karşılanması mecburiyetinde etraf kirliliği açısından yüksek oranda yarar sağlanması söz meselesidir.


  Enerji ihtiyacının %  karşılanabilmesi olayında en büyük handikaplardan birisi enerjinin yüksek oranlarda depo edilememesi durumudur. Bu durumu açıklayabilmek için az da olsa fizik bilgisi gerekir. Enerjiyi depolamak arzuladığınız zaman, zaman içinde bir kısım enerji sürtünmeden dolayı ısıya dönüşmekte ve dönüşüm kayıplara neden olabilmekte.
 • You might also like