• Blogger İçin Kod Penceresi Oluşturma Kodu

    .codeview { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #CC0000; margin : 15px 35px 15px 15px; padding : 10px; clear : both; list-style-type : none; border-top : 2px solid #cccccc; border-right : 2px solid #cccccc; border-bottom : 2px solid #cccccc; border-left : 2px solid #cccccc; background-color: #FFFFFF; } .codeview li { font-size : 13px; line-height : 24px; font-family : "Courier New", "MS Sans Serif", sans-serif, serif; color : #333333; font-weight : normal; margin : 0; padding : 0; }
    bulunup bir satır yukarısına yukarıdaki kod eklenecek ve bloggerdan HTML seçilip
    Kodlarınız buraya gelecek yazısına kodlar eklenecek
  • You might also like