• Galaksiler Hakkında Özet Bilgiler

  Galaksiler
  Galaksiler, diğer adıyla gök adalar, aralarında kütle çekimi olan yıldızlar, yıldızlararası gaz, toz ve halen daha anlaşılamamış olan karanlık maddeden meydana gelen sistemdir. Galaksiler çoklu yıldız sistemleri, nebulalar ve yıldız kümelerini içerebilir.
  Çoğu galaksi  genelde 10 milyon ile 1 trilyon arası yıldız barındırır. Bu yıldızlar galaksinin kütle çekim merkezini eksen olarak alarak yörüngelerde döner.
  Çevresinde gezegenlerin ve kozmik cisimlerin olduğu Güneş, Samanyolu Galaksi’ndeki yıldızlardan sadece birisidir.
  Göz adalar gözle görülen şekillerine göre 3 ana grupta incelenir. Bunlar:
  -Elips Galaksiler,
  -Sarmal Galaksiler ve
  -Düzensiz Galaksiler’dir.
  Gözlemlenebilir Kâinat’ta yaklaşık olarak 100 milyardan fazla galaksi olduğu düşünülmektedir. Galaksiler 1.000 ile 100.000 arası parsek arasında bir yarıçağa sahip olup, birbirleri aralarında milyonlarca parsek bulunur. (1 Parsek, yaklaşık 3,26 ışık yılına takabül eder.)
  Gök adalarda bulunan ve hala anlaşılamayan karanlık madde, galaksi kütlelerinin yaklaşık olarak %90’ını oluşturuyor. Gözlemlenen verilere göre bazı galaksilerin merkezlerinde dev kara delikler vardır. Yani bu da içinde yaşadığımız Samanyolu Galaksi’sinin merkezinde de kara delik olduğunu göstermektedir.  
  Galaksiler listelenecek olursa çok uzun bir liste olmuş olur. Çoğu galaksi katalog adıyla bilinmektedir. Ama isimlendirilmiş galaksiler de bulunmaktadır. Bunlardan en bilinenleri;
  Samanyolu,  Andromeda, Büyük Macellan, Küçük Macellan ve Girdap Gökadasıdır. Ayrıca 2017 yılının başlarında Burçin Mutlu Pakdil’in bulmuş olduğu PGC 1000714 katalog numaralı galakside vardır. Bu galaksiye “Burcin’s Galaxy” ismi verilmiştir.


 • You might also like