• Elektrik Arıza Bakım Ve Onarımı

  Arıza Bakım ve Onarımı

  Elektrik elektronik makine ve cihazlar hayatımızın vazgeçilmezlerinden olmuşlardır. Bir çamaşır makinesi, bir buzdolabı, bir bilgisayar ve buna benzer birçok elektronik cihaz gündelik yaşantımızda kısa zamanda önemli bir yere sahip olmuştur. Ülkemizde sanayinin hızla gelişmesi, yapılan işlerin sonucunda yeteri kadar ihtiyaçların karşılanamaması ve teknolojinin zamanla yarışır hale gelmesi gibi etkenler elektronik makine ve cihazların her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.


  Özellikle sanayinin hızla gelişimi sonucunda fabrika ve büyük iş yerlerinde üretim kapasitesinin artması makine ve cihazların daha fazla çalışmasına sebep olmuştur. 24 saat boyunca sürekli ve seri biçimde üretimin olması cihazların aşırı çalışması arıza kayıplarını oluşturmaktadır. Bu da zaman ve yüksek maliyet açısından fabrika ve iş yerleri için büyük sorunlar arz etmektedir. Bu durumda arızaların tespitinin sistemli güvenilir ve uzman personeller tarafından müdahale edilmesi gerekir.
  ARIZA VE ARIZA TESPİTİ
  Arıza; Normal olmayan bir durum olarak tanımlanabilir. Parça, cihaz veya sistem seviyesinde istenmeyen durumlara yol açabilecek bir hata olarak görülebilir. Elektrik elektronik sistemlerde kararlı çalışma çok önemlidir. Sistem, kararlı çalışma koşullarının dışına çıkıp kararlı çalışma koşullarına geri dönemezse arızalı kabul edilir.

  Arıza bulma, bozuk bir cihazın veya sistemin gösterdiği belirtileri sistemli olarak analiz etmektir. Bu belirtiler genellikle normal parametrelerden sapma olarak görülür. Normal olmayan çalışmayı tanımak için normal çalışma koşulları bilinmelidir. Cihaz veya sistem hakkında bir bilginiz varsa ve mantıklı sebepler kullanırsanız birçok arıza problemini fazla zorlanmadan çözebilirsiniz.

  Arıza Tespiti;

  Arıza gidermede önemli olan arızayı kısa zamanda doğru tespit edip en kısa zamanda en doğru Şekilde arızayı giderip cihazı üretime sokmaktır. Arızayı süratli ve doğru şekilde tespit edip gidermek için teknolojinin tüm imkanları kullanılmalıdır.

  Arızalı kontrol paneli veya cihaz için önce arıza bildirim formu doldurularak arıza tanımı yapılmalıdır. Arıza testleri bu tanımlara dayanılarak yapılır. Belirtilen arızaya rastlanmadığı takdirde ürün sağlam olarak sınıflandırılır. Arıza tanımı yapılmamış ürünler için müşteriden veya arızadan sorumlu kişiden alınacak bilgilerle arıza testi yapılabilir. Bu testler neticesinde:

  • Arızanın ne olduğunu,
  • Arızanın önem derecesini,
  • Arızayı gidermek için yapılacak işlemler sıralanır.
  Arıza Bulma Metotları

  Arızalı bir elektronik devrenin veya sistemin arızasını giderme işlemi birçok yoldan yapılabilir. Arıza bulmada ilk adım arızalı devrenin veya sistemin verdiği belirtileri teşhis etmektir. Belirtileri teşhis etmek, can alıcı bir basamak olabilir. Bazı durumlarda özel bir belirti, arızalı bölgeyi işaret edebilir ve problemin nereden başladığı hakkında fikir verebilir. Hata analizi, arıza gidermenin bir alanıdır. Hata analizini en iyi açıklamanın yolu şu soruyu sormaktır.

  Eğer X elemanı Y devresinde arızalanırsa belirtisi ne olur?

  Test noktasında yanlış bir gerilim ölçtüyseniz sinyal izleme metodunu kullanarak ve arızayı bilinen bir devreye izole ederek hata analizini uygulayabilirsiniz. Devrenin çalışması hakkındaki bilgilerinizi kullanarak test noktasında yanlış gerilim okumaya sebep olan arızalı elemanı belirlemek için arızalı elemanın çalışma üzerindeki etkisini tespit edip hata analizi yapabilirsiniz. 

  BAKIM VE ONARIM

  Bakım, aletin ilk icat edildiği veya işletmeye konduğu andan itibaren var olan bir olgudur. Çalışan teçhizat veya makinanın bozulması, yıpranması mutlak olduğuna göre onun neticesinde bakımda var olmaktadır. Bakımın temel amacının; ekipmanların, sistemlerin, tesislerin ve tesisatların faydalı çalışma sürelerini uzatmaktır. Bu amaç doğrultusunda çağdaş bakım yöntemlerini ve araçlarını kullanmak gerekir.

  Her ne kadar otomasyonun gelişmesi, insansız üretim olanaklarını arttırsa da ekipman bakımı için insana ve yoğun bir insan becerisine ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat unutulmaması gereken, insan becerilerinin tek başına yeterli olmayışı, bakım faaliyetleri için etkin bir organizasyonun sağlanmasıdır.

  Bakım; Bir tesisin çalışmasını sürdürmesi ve arıza yaparak işlevini yitirmemesi amacıyla tesisatlar da kullanılan araç ve gereçlerin kullanılabilirliğinin kontrol ve muayene edilmesi faaliyetidir. Onarım ise: Bozulmuş ya da eskimiş olan araç ve gereçlerin kullanılır ve işler duruma getirme işidir.

  Günümüz bakım anlayışında, arızanın ardından yapılan onarım işleminden çok, arızanın ilk ortaya çıktığı andan itibaren tespit edilmesi ve gerekli önlemler alınarak, kötü sonuçların, zaman kaybının, gereksiz bakım işlerinin önüne geçilmesi önem kazanmaktadır.
  Bakım faaliyetlerini; Durumlarına göre sınıflandırabiliriz. Kısaca açıklayalım;
  Önleyici Bakım: Cihazların donanım ve elemanlarının çalışmalarını yeterli ve uygun bir şekilde sürdürülmesi için düzenlenen bakım türüdür. Önleyici bakım, cihaz hasara uğramadan önlemek veya geciktirmek ve ek olarak meydana gelen arızaların şiddetini azaltmak amacıyla uygulanır. Periyodik Bakım: Cihazların periyodik olarak (belirli aralıklarla) muayene edilmesi esasına dayanan bakım türüdür. Böylece, arıza meydana getirebilecek durumları önlemek için bakımlarını yapmak veya henüz önemli olmayan bir düzeyde iken ayarlama yapmak veya onarmak mümkün olur.

  Düzeltici Bakım: Cihazların donanım ve elemanlarının yeniden eski çalışma koşullarına dönmesini sağlayan bakım yöntemidir: Bu olay ya arızalanan parçayı değiştirerek ya da onarmak şeklinde meydana gelmektedir.

  Bakım ve onarım faaliyetlerini ayrıca;

  1. Planlı Bakım ve Onarım
  2. Plansız Bakım ve Onarım olarak ta sınıflayabiliriz.

  Planlı bakım ve onarım; Tesis veya makinaya belirli bir plan ve program içinde işlem yapılarak, normal işletme şartlarına göre çalışmasını temin etmektir.

  Plansız bakım ve onarım; Bu sistemde makina veya tesis arıza yaptığında müdahale edilir.
      Bakım ve Onarım Sırasında Arıza Tipleri
  Bir elektronik cihazın bakım ve onarım yapma gereksinimi çeşitli arızalardan kaynaklanabilir. En çok rastlanan arıza tiplerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  Çatlaklar, Kırılmalar, Deformasyonlar, Aşınma, Korozyon, erozyon, boşluk oluşumu, Malzeme yoğunluğu, Eskime, Kesilme, Birleşme yerlerindeki gevşemeler vb.

  Bunların sonucunda değişik tipteki arızalar, normal olarak aşağıdaki belirtilen nedenlerin birinden veya birkaçından kaynaklanabilir. Bunlar; Fazla yük altında çalışma, Titreşimler; Uygun olmayan çevre faktörleri, Yetersiz yağlama, Kirlilik, Hatalı kontrol ve ölçme cihazları, Yanlış kullanımdan dolayı kaynaklanmaktadır.

  Bakım ve onarım yapacak kimsenin, tespit edilmek istenen arızaların nedenlerinin, arıza belirtilerinin ve arıza tiplerinin farkında olması gerekmektedir. Tesisatlar da kullanılan araç ve gereçlerin çalışma prensiplerini tanımalı ve bir arıza durumunda, arıza ile ilgili çeşitli fikirler yürütebilmelidir. Bu nedenledir ki; elektronik cihazların arıza bakım ve onarımı modülünden önce gerekli cihazların değişik fonkisyon modüllerini almış olmak şartı koyuldu.

  Çünkü tesisatlar da bakım ve onarım yapabilmek için çalıştıracağınız cihazları iyi tanınmalıdır.

 • You might also like