• DCS nedir?


    DCS (distribution control system ) dağıtılmış kontrol sistemi, bir kontrol-işletim sistemi olup üretim ve endüstriyel tesislerindeki kontrol enstrümanlarını sadece merkezi konumda yöneten olmayıp aynı zamanda kontrol cihazlarını tarafından da uyum içerisinde sistemli bir şekilde kontrol edip yönetebilen haberleşme sistemidir. Dcs bu sayede hem kendi yönetebiliyor hem de aynı mekanik sistemi daha başka kontrol sistemleriyle (motor sürücüler, plc vb…) beraber işbirliği içerisinde yürütüp yönetebiliyor.
    Haberleşme sistemi olduğu için kontrol ettiği fonksiyonları merkezi I/O girişlerinden (kontrol panolarından) ve girişlerin kontrol ettiği elektronik kartlardan oluşmaktadır. Bu kartlar bilgisayar tarafından adresleme yoluyla bilgisayardan hangi sisteme nasıl bir kontrol yolu izleyeceğine dair kartlara adres atama yapılıp, ve bu kartlara adreste yapılması gereken bilgiyi yapar. Kısacası kontrol edeceği sisteme istenilen adres öncelikle karta yüklenir ve adresteki bilgi neyse kart o işi yapar. Bu durumlar oluşurken kontrol edilen sistemin bir başka kontrolör tarafından kontrol edildiğini bilir buna göre sistemin işletimini gerçekleştirir.
  • You might also like