• Asenkron Motorlarda Hız Denetimi 1
  LİNEER ASENKRON MOTORUN HIZ DENETİMİ Bölüm 1
   Motor Hız Denetimi
  Üç fazlı endüksiyon motorlar endüstriyel kontrol sistemlerinde ve otomasyonda oldukça sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle asenkron motorlar ve çeşitleri kontrol sistemlerinde diğer motorlara kıyasla %90’lık bir paya sahiptir.

  Bilindiği üzere asenkron motorların hızları beslenen kaynak frekansına ve motorun kutup sayısı çiftine bağlıdır. Ve üç fazlı asenkron motorlar yük veya yüksüz çalışma altında birim zamandaki devir sayıları ile besleme frekansı arasındaki ilişki doğru orantılı olup kutup sayısı ile ters orantılıdır. asenkron motorun devir sayısını değiştirmek için motora uygulanan gerilimin frekansı ya da stator sargılarının kutup sayısı değiştirerek motorun devir sayısıyla oynama yapılabilmektedir. Stabil durum altında çalışan bir motor için sargılarındaki kutup sayısını değiştirmek mümkün olmamakla beraber değiştirilmesi halinde başlangıçta oluşan yüksek akımın motorun sargılarının yanmasını sağlayabilir. Motorun devir ayarı ancak besleme geriliminin frekansı ya da besleme gerilimi ile orantılı bir şekilde değiştirilmesi sağlanabilir. 
    Ns=60*f/P (d/d) rpm
  Ns: Senkron Hız
  f: Beslenen Kaynak gerilimin Frekansı
  P: kutup sayısı 

    Bu denklemde Ns belirtildiği gibi motorun senkron hızıdır ve gerçek çalışmada asenkron motorun rotor hızı senkron hızına yetişmesi mümkün değildir. Çünkü motorun statorda ve rotorda oluşan bakır ve mekanik kayıplar, motorun kendisine oluşturduğu bir yüktür. Bu yük rotorun çıkısındaki yük ile birlikte arttıkça motorun maksimum momente ulaştığı koşulu boyunca motorun hızı azalacaktır.
    Bu durumda stator manyetik alanının kesme oranı artarak rotor çubuklarında indüklenen gerilim de artacaktır. Dolayısıyla motorun momenti de artacaktır. Rotorun devir sayısı ile döner alandaki devir sayısı arasındaki farka (kayma) göre moment maksimum değere ulaşacaktır.
    Asenkron motorun besleme geriliminin frekansı değiştirilerek yapılan hız kontrolünde, motorun normal çalışma bölgesinde momentin maksimum değerde sabit kalması istenir. Momentinde maksimum değere ulaşması kaymaya bağlı olduğu gibi V/f oranında etkisi bulunmaktadır.  • You might also like