• Lenovo'dan Hediye Telefon Kampanyası  Lenovo sitesinden açıklama şu şekilde;

  Kampanya, Lenovo Technology B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi (bu doküman boyunca Lenovo Türkiye olarak anılacaktır) Lenovo Türkiye Youtube https://www.youtube.com/Lenovoturkiye adresinde duyuruları yapılan ve Lenovo Türkiye takipçileri arasında aşağıda detayları bildirilen şekilde yapılacaktır. “Bu kampanya MPİ’nin 22/12/2016 tarih ve 40453693-255.05.02/2873-8434 sayılı izni ile kapsam dışı bırakılmıştır.”
  26.12.2016 tarihinde başlayarak, 16.01.2017 tarihinde sona erecek, kampanyanın kazananları 17.01.2016 tarihinde açıklanacaktır. Kampanya, tanıtım videolarında vereceğimiz ürünlerin eksik parçalarını ilgili video altında yorum olarak paylaşmaları sonucunda jüri tarafından seçilmeleri halinde Lenovo K5 kazanmaları amacıyla hazırlanmıştır. Youtube’tan 3 hafta boyunca devam edecek yarışmada; her haftanın kazananı jüri tarafından ayrı ayrı belirlenecek ve 3 hafta sonunda herkes tarafından oylanabilecek. Bu 3 yarışmacıdan biri, yine jüri seçimiyle Lenovo K5 akıllı telefon kazanacak ve 17 Ocak 2017 da Lenovo Türkiye sosyal medya hesaplarından duyurlacaktır.. Yarışmada kazananlar, “eksik parçayı doğru cevap olarak yorumlarda paylaşma” kriterlerine göre seçilecektir. Hediye yukarıda belirtilen ödüllerle sınırlıdır. Katılımcılar kampanyaya internet yoluyla katılmakla, aşağıda yer alan koşulları kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
  1) Katılımcı, kampanyaya katılmakla, https://facebook.com/LenovoTurkiye adresinde yer alan katılım koşulları ve gizlilik kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder. 2) Katılımcılar, her hafta değişecek olan anahtar kelimeyi içeren bir şarkı seslendirdikleri videolar hazırlayıp herkese açık hesaplarından birine yüklemeleri ve video linklerini Lenovo Türkiye Youtube sayfasında yorum olarak paylaşmaları sonucunda jüri incelemesine alınmaya hak kazanacaklarıdır. 3) Katılımcıların https://www.youtube.com/c/lenovoturkiye üzerinden yapılacak yarışmada juri tarafından değerlendirilmeye alınması için Lenovo Türkiye kanalını takip etmeleri zorunludur. Aksi halde katılım göstermiş olsalar dahi juri tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 4) Düzenlenecek kampanyaya katılımcılar https://www.youtube.com/c/lenovoturkiye adresinden paylaşılacak videolar üzerinden katılabilirler. Katılımcılar, yukarıda belirtilen ödüller dışında başkaca bir ödüle veya ücrete hak kazanmazlar. Yarışma sonunda kazanan katılımcıların, iletişim bilgilerini https://facebook.com/LenovoTurkiye sayfasına özel mesaj yoluyla, 48 saat içinde doğru ve eksiksiz olarak iletmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi verilmesi halinde hediye gönderimi yapılmayacak, yanlış bilgi verilmesi veya Lenovo Türkiye’den kaynaklanmayan sebeplerle kazanan katılımcıya ulaşılamaması halinde katılımcı ödüle ilişkin haklarını kaybedecek ve yedek talihliyle iletişime geçilecektir. Hediye teslim anında kazanan katılımcının bildirdiği adreste bulunmaması, adresin eksik ve yetersiz olması veya başkaca Lenovo Türkiye’den kaynaklanmayan sebepler nedeniyle hediye teslim edilememesinden Lenovo Türkiye hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kampanyaya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş, gerçek kişiler katılabilirler. 5) Katılımcılar, kampanyaya katılmakla Lenovo Türkiye tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılırlar. Katılımcılar, kampanya ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da kampanyaya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, kampanyayı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini kabul ve taahhüt ederler. 6) Katılımcı, kazandığı bilgisini aldıktan sonra https://facebook.com/LenovoTurkiye sayfasına ileteceği iletişim bilgilerinin doğruluğunu kabul ve beyan etmektedir. İleriki tarihlerde Lenovo Türkiye tarafından düzenlenecek diğer kampanyalardan haberdar olmak ve/veya düzenlenebilecek kampanyalar sonucunda hediye kazanabilmek için katılımcıların kişisel bilgilerini ve iletişim adreslerini doğru ve eksiksiz olarak bildirmesi gerekmektedir. Katılımcıların kampanya sonrası verdiği iletişim bilgileri yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak adres kabul edilir. Bilgilerin yanlış girilmesi veya saklanması durumunda, katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder. Katılımcının Facebook sayfası üzerinden ileteceği bilgiler gerçek kabul edilecektir. Katılımcıların, Lenovo Türkiye’nin iletişim bilgilerini topladığı 48 saat içinde bilgilerinde gerçekleşen değişikliği Lenovo Türkiye’ye bildirmemesi halinde bu bilgiler daha sonra katılımcılar tarafından değiştirilemeyecektir ve eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Katılımcının bilgilerini yanlış girmesi nedeniyle Lenovo Türkiye hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Ödül kazanma hakkı satılamaz, ertelenemez. Kazanılan hak nakit paraya veya başka bir mala çevrilemez. 7) Kampanyaya katılım için hiçbir şekilde ürün satın alma ya da ücret ödeme zorunluluğu olmayıp, katılım ücretsizdir. Kampanya, tüm Türkiye genelinde yapılacak olup 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılsalar da ödül alma hakları bulunmayacaktır. 8) Aşağıda yer alan kimseler bu kampanyaya katılamayacak, katıldıkları takdirde katılımları değerlendirilmeyecek, başkaca kampanyalarda ödüle hak kazanmaları halinde ödülü alma hakları bulunmayacaktır. Bunlar; kampanyayı düzenleyenin bünyesinde çalışan işçiler, sözleşmeliler, işverenler ve diğer statüde çalışan her türlü elemanlar ile bunların 2. dereceye kadar kan ve sıhri bağı olan akrabaları, bunlarla birlikte aynı evde yaşayan yakınları, bağlı olan yan kuruluşları ve taşeronları, distribütörleri, kampanyanın hazırlanması ile iştigal eden web tasarımcıları, reklamcılar ve benzeri şekilde ilişkili olan her türlü kişi ve kişiler. 9) Lenovo Türkiye, katılımcıların üyelik ve promosyon katılımı kapsamında verdiği kişisel bilgilerine altyapı sağlayan firmalar hariç olmak üzere hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşmayacaktır. 10) Katılımcıların kampanyaya katılmak için yapacakları başvurularla ilgili olabilecek her türlü ortamdaki iletişim sorunları nedeniyle Lenovo Türkiye hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Katılımcıların karşılaşabilecekleri her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya internete erişimde aksaklıklardan, kampanyanın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, kampanyada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması, veya ulaşılamaması nedeni ile kampanya uygulamasının zarar görmesi sebebiyle Lenovo Türkiye hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Lenovo Türkiye, katılımcıların kendileri veya başkalarının bilgisayarını kullanmaları sırasında veya web sayfasının kullanımından dolayı maruz kalabilecekleri zararlardan ötürü hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 11) Katılımcılar, internet aracılığı ile ulaştıkları katılımcılar genel olarak Lenovo Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarına, özel olarak da https://www.youtube.com/channel/UChcmITwloZVqX3oPS5vabMgv ve https://facebook.com/LenovoTurkiye sayfalarına gönderecekleri yorum ve bu kanallarda yapacakları paylaşımlarda toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinliklerde bulunamazlar, belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan yazılar yazmaları halinde ödüle hak kazanamazlar. Bu ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk Katılımcılara aittir ve Katılımcılar, Lenovo Türkiye’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.
  12) Katılımcıların işbu katılım koşullarında yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranması halinde ilgili kampanyaya katılım ve Lenovo Türkiye hesaplarının kullanım haklarının Lenovo Türkiye tarafından derhal iptal edileceğini peşinen kabul ederler.
  13) Lenovo Türkiye, herhangi bir zamanda yürüttüğü kampanya koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ve kampanyayı gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma ve sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir. Kampanyaya ilişkin değişiklikler, Facebook sayfasında paylaşılacak işbu koşullar üzerinden ve/veya Facebook ve Youtube sayfalarından içerik paylaşımı yoluyla duyurulacaktır.
  14) Katılımcı, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, Lenovo Türkiye ve başka hesaplarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaktır. İçeriğin kopyalandığının fark edilmesi halinde ödüle hak kazanmış dahi olsa bu hakkını yitirecek ve yerine kazanan kişi yedek kazananlar arasından seçilecektir.
  15) Katılımcı, kampanyaya katıldığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Sözleşme, kampanyanın sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
  16) Lenovo Türkiye, sona erecek kampanyaya ve katılımcılara ait her türlü kaydı silip silmemek konusunda serbesttir. Katılımcı bu durumda silinen veya silinmeyen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
  17) İşbu kampanyanın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
  18) Katılımcılar, bu katılım koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • You might also like